Hva skjer ? 

Jaktanleggsprøve 5. august

21 Jun, 2017

img

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold arrangerer jaktanleggsprøve lørdag 5. august 2017

Dommere er Arild Stenbråten og Wenche Farstad

Sted:  Marker

Påmelding sendes:

Vibeke Kvisler, Herrefosserveien 564, 1890 Rakkestad

Mail vibeke@millside.net

Betaling til NSK avd. Østfold: Kontonr. 1503.88.69008

Påmeldingsavgift: 450,- Merk betalingen Jaktanleggsprøve 2017, hund og eiers navn

Påmeldings/betalingsfrist: Påmelding/betaling må være oss i hende innen 15.7.2017

Det godtas kun påmelding på skjema fra NKK

Begrenset påmelding, ved for mange påmeldte innen fristens utløp blir det trukket deltagelse, eller dommerendring.

Velkommen!