Bli medlem

Hvordan melder jeg meg inn? Innmelding i Østfold – Norsk Spaniel Klub gjøres via NKK’s medlemsregistrering på denne linkenDersom du er medlem av Norsk Kennel Klub og ønsker å bli medlem av Østfold – Norsk Spaniel Klub, kan du ordne det på web sidene til Norsk Kennel Klub. Da trenger du medlemsnr. og passord. (Være medlem i annen klubb fra før). http://web2.nkk.no/bli-medlem/. Du kan også sende en mail til avdelingen du sorterer under. Er det ingen avdelinger det er naturlig at du sokner til, sender du mail til som kan legge deg inn som medlem.

Hvem kan være medlem? Alle som har en spaniel, eller som er interessert i rasen kan være medlem.

Hvor mye koster det  være medlem? Medlemskap i Østfold – Norsk Spaniel Klubb koster kr 290 pr år for hovedmedlemmer og kr 60,- pr år for familiemedlemmer (forutsetter at en i familien er hovedmedlem). Du må også være medlem i Norsk Kennel Klub (NKK)  som koster kr 190 pr. år. Til sammen koster det kr 480,-. Avgiften til Norsk Kennel Klub betales kun en gang om du er medlem av flere hundeklubber uavhengig av om det er lokal hundeklubb eller raseklubb tilknyttet NKK.

Hva får jeg for å være medlem? Kontigenten inkluderer bladet Våre Spaniels, som kommer ut 4 ganger i året, og Hundesport, som kommer ut månedlig.