Styret 2021

Leder: Therese A. Christiansen
Nestleder: Arne-Rino Bergli
Kasserer: Hilde Rognlien
Sektretær: Helle Skrattalsrud 
Styremedlemmer: Anne Myhre, Trond Kjerre, Inger Dragland

Therese kontaktes på telefon 41281051 og e-post