Styret 2019

Leder: Nina Johnsrød
Nestleder: Tonje Lillefoss
Styremedlem: Tom Lassen
Styremedlem: Hilde Rognlien
Styremedlem: Anne Myhre
Varamedlem: Marie Aadalen
Varamedlem: Vibeke Kvisler

Nina kontaktes på telefon 951 46 580 og e-post