Styret 2022

Leder: Therese A. Christiansen
Nestleder: Helle Skrattalsrud
Styremedlemmer: Anne Myhre, Trond Kjerre, Inger Dragland
Varamedlem: Hilde Rognlien og Malin Jevne

Therese kontaktes på telefon 41281051 og e-post